2010

Generalforsamling 2010

Møde startet kl 19:15.

1. Valg af diriget (Per)

2. Valg af referent (Tonny)

3. Forelæggelse af bestyrelsernes beretning

Der er kommet mange nye aktive junior og voksne. Vores logo ”KKN” er endelig kommet i brug, vi har holdt, fået og taget klatrekurser og vi har aldrig haft så mage klub ture som i år.

Januar: Årlige vandretur til sölleåsen i Sverige, med overnatning i Schelter.

Febuar: vinterferiesjov GISP, aktiviteter. Ved generalforsamlingen var der lidt rokade i bestyrelsen og ellers et godt møde uden problemer.

Marts: Klubtur til Spanien, meget våd, med det var ingen hindring, vi klatrede bare i grotter.

April: Klubtur til Bornholm, på gode dans klipper, en rigtig go tur.

Juni: Klubtur til Oslo, Norge. Der var ikke så mange tilmeldte men turen blev gennemført, de var 2

Juli/August: Alle aktive nye medlemmer har fået et sikringskursus. Sidst i August startede et ekstra juniorhold på, så der nu er 2 juniorhold. Girls on walls, en klubtur til klatretårn og grilplads i Hillerød

September: Klubtur til Oslo, Norge, nu med 3 medlemmer. Junior camp til Kolling, Rosa vandt 1.premie i sin klasse, Flodt. Klatretur til Sweitz, bjergbestining, is-klatring på glætsher og via feretta.

December: Junior juleafslutning. Filmaften, viste Chris sharman film og nye klub t-shir, med det nye logo siden vi skiftede navn til KkN.

Kommer.

4. Behandlinge af forslag.

1.     Afstemning om forslag til aflønning … Ligger som billag 1

Michael Gutierrez Aaby fremlægger forslag for forsamlingen.

Michael snakkede om at klubben er kommet i et andet gir, vi har flere steder at klatre og vi i klubben har udstyr som medlemmer kam låne. De som har udgifter med at være eks. Nøgle ansvarlige kompensation for den tjans på 1500.- skattefrit.

Trænerne på juniorholdet skal også være med da de også har en del arbejde med dette.

Der er ændringer fra bilag. Jesper står i stedet for Peter som nøgle ansvarlig.

Joen, Rikke, Pernille stiller spørgsmål ang. om der virkelig er brug for om der skal være lønninger, og hvor prisen er den samme for både nøgle vagt og junior instruktør. Der snakkes også om ang. hvem der skal havde ”instruktør hjælp” Peter Outdoor snakker om hvorfor om man ikke skulle lave en fest 1 gang om året, og fri kontingent. Sten er også lidt imod at uddannelsen skal betales da men gør det som interesse, da dem som for uddannelsen evt. kunne smutte ud af klubben, og så er vi lige vidt.

Peter V. D. Snakker om at dem som skulle havde lidt mere en et skulderklap. Pernille ville også meget gerne hjælpe i klubben men har ikke muligheden da de ikke kan lægge sig fast på endelige tidspunkter, Steve siger at vi har snakket meget om det på div. Bestyrelsesmøder og det er derfor vi er i bestyrelses er kommet frem til denne konklusion for fremlæggelsen, han snakker om at det nye junior hold der er kommet tidligt, giver nok til at kunne bære dette forslag.

Per snakker også om børneattesten, der ikke giver klubben mulighed for at der kan komme flere nye ansigter hver gang.

Michael er glad for at Pernille vil hjælpe, men det giver ikke nok fasthed. Svar til Peter Outdoor, udgifterne ville kun være til de små udgifter, da vi også en gang imellem giver vin til eks. Pedellen og andre der har gjort noget godt i klubben + At man ikke kan referere til Spejderbevægelsen da den er helt unik, og ikke kan relateres til andre klubber. Sten siger at han selv er i bestyrelse i en kajakklub og han betaler også selv kontingent så han er i mod forslaget. Per har det sidste ord, inden vi går til afstemningen.

Afstemning Alle ja stemmer 16

Nej stemmer 3

Hverken for eller imod 1 stemme

Afstemningen afsluttet og forslaget er vedtaget.

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Steve fremlægger regnskabet (Regnskabet er ikke pt. Godkendt da Rikke som revisor ikke har godkendt det)

Steve nævner om det kommenene år, der købes en ghettoblaster, og der bliver købt greb og reb for pengene for vintersjov som bliver afhold i uge 7. Vi vil købe flere greb til flere ruter i Hallen.

6. Fastsættelse af kontingent 2011

Steve fremlægger bilag 2.

Joen, spørger til hvorfor at der er lagt penge til side til instruktør, og Steve svare at det kan være til hjælp hvis der er nogen der vil bruge det i klubben.

Rikke Andersen spørger til hvorfor den skal forøges, da hun syntes at prisen er go nok som den er, og hun syntes at med det overskud som klubben har ikke giver grundlag til at den skal forøges, og hun kan ikke finde grundlag til at stemme for, når hun ikke har et buget.

Steve påpeger at alle udgifter er steget, DKLAF er steget, så det er som en regel forøgelse at de alm. Udgifter, for at klubben kan holde den høje standart.

Pernille snakker om at hun syntes at hun er ked af forøgelsen da hun, at hun mister en fællesskab da der er nogen som for penge for at være der.

Rikke syntes at der ikke er nogen problemer. Da hun har siddet som kasser, og ikke kan se hvorfor der skal flere penge i kassen. Per siger at den gang da hun var kasser havde vi ikke så mange steder som skulle holdes ved lige.

Sten, kommentere at han er med forslaget, men ville gerne ha set et buget for hvorfor den skal forøges.

Joen. påpeger at der i bilaget står til hvilke ting de skal bruges til. Steve svare, at vi ikke kan lave et præcis budget, da vi ikke kan forudse hvilke udgifter vi for. Rikke siger at da hun ikke har fået et buget kan hun ikke se igen hvorfor vi skal forøge kontingent.

Peter, siger ang. Rugterne da han mener at der ingen villigeholdese af væggendene da vi lejer os ind de forskellige steder, derfor mener han at det er dem der skal vedligeholde dem. Michael påpeger at der ingen penge er i kommunens kasse.

Afstemningen alle Ja stemmer 17

Nej stemmer 1

Hverken for eller imod. 2

 

 

7. Valg af formand på lige år , Peter Ønsker ikke genvalg

Peter går af som formand da han mener da han har fået opfyldt de ønsker han havde i klubben, og derfor går han af så der kan komme nye kræfter til.

 

Rikke og Pernille er stemme optæller.

Stemmer Tonny 12                                             Stemmer Per 1                      Blank 1

Tonny er Valgt som ny formand.

8. Valg af næstformand på ulige år (Ikke i år)

9. Valg af kasser på ulige år (Ikke i år)

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år Michael Gutierrez Aaby genopstiller gerne og Tonny kan ikke da kan er blevet formand.

 

Opstillede i bestyrelsen er Rikke A, Peter V, Per L, Pernille I, Michael A,

Første opstilling. Peter C er optæller

Stemmer Rikke 1                      Pernille 1                      Michael 11                       Peter V 0                      Per 0

Michael er valgt som den ene bestyrelsesmedlem.

Anden runde Alexander/Steve er optæller

Stemmer Rikke 7                      Pernille 0                       Peter V 1                      Per 5

Rikke er blevet 2. Bestyrelsesmedlem.

11. Valg af bestyrelsessuppleant

Per L ønsker ikke genopstilling og Peter C ønsker ikke genopstilling

Pernille I og Peter V stiller op og er valgt.

12. Valg af revisor

Ud fra sidste generalforsamling er Rikke revisor men kan ikke genopstille da hun er i bestyrelsen.

Peter C stiller op som revisor og er valgt.

13. Valg af revisorsuppleant

Ivan er suppleant og genopstiller ikke, Joen stiler op og er blevet valgt.

14. Eventuelt

 

 

1. Per. Lokaler.

Per vil høre de mødte medlemmer om hvilke retninger vi skal gå. Dem som er i udvalget vil høre hvad medlemmerne har at høre.

Pernille : Hun er meget til reb, hun snakker om lokaler hjemme ved dem selv, som man kan komme og klatre i.

Alexander savner en klub hvor vi har meget bedre åbningstider.

Steve: er til boulder, vi skal satse på klubmiljø, den er Michael også på men vil gerne havde top på stadig.

Joen, om at finde noget andet at leje.

Phillip, han er også for andre lokaler som ikke er en skole hal, med klubmiljø, boulder lokale, men stadig holder vores vægge så vi kan klatre topreb.

Jesper, åbningstider.

Ivan: topreb, da en ikke interresere sig for boulder.

Peter C. Sammen med Phillip..

Rikke også for en klubmiljø og ikke til Boulder.

Tonny. En klub med det miljø for alle, hvor vi kan komme når vi vil. Både top og boulder.

Peter. Er også til topreb, som de andre. Men ville da gerne havde en lille boulder

 

2. Juniorudvalg Emma, rosa, Stine (Rosa’s mor) , Per

3. Phillip: opfodrer til at medlemmerne bruger hjemmesiden, da vi ikke kan tage stille til ting når vi ikke for noget af vide

4. Joen: Om klubben er forsikret, Michael svare, at medhjælper at de er forsikret og udøver selv skal forsikre sig selv. Phillip skriver på indmeldingsblanketten at medlemmerne selv skal forsikre sig. Bestyrelsen opfordres til at undersøge om klubben kan lave en fælles forsikring så vi alle er forsikret.

5. Peter V høre om klubben kunne lave opfølgning til førstehjælp.

 

Per afslutter mødet kl. 22.14 og takker for en næsten go ro og orden.

 

Næste bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse bliver Søndag D.21/2-10