2011

Generalforsamling for KkN

Fremmøde: Bestyrelsen + aktive klatrere, i alt 14 personer!

1. Valg af dirigent:
•    Dirigent: Charlotte Andersen (Frederiks Mor)

2. Valg af referent:
•    Referent: Michael G. Aaby

3. Bestyrelsen aflagde beretning v/Tonny (formand):

 • Stort år med mange aktiviteter, tak og ros til alle de medvirkende samt forældre der har støttet op. En særlig tak til nøgle vagterne.
 • Vi får indhentet ”Børneattest” på vores Instruktør, og alle kom tilbage uden anmærkninger
 • Nye Reb er blevet indkøbt ( Roca Indoor 10,4mm. )
 • Vandretur d. 2.+ 3. Januar. på Söderåsen i Sverige afholdt igen, et par medlemmer deltog og det var som forventet en dejlig frostkold tur,hvor udstyret blev afprøvet og der blev hygget i Shelter ( Steve, Peter D, Dennis, Ditte Marie, Camilla, Mathias, Philip, Tonny og Michael )
 • Vi hjalp med sikring på klatrevæggen samt Slack-line ved et arrangement i uge 7+ 42 med Gymnastik Foreningen.
  Her fik vi bla. en Slack-line og penge af Kommunen. Pengene blev brugt til køb af extra store greb bla.
 • Årets tur til Syd-Spanien, Blev afholdt et nyt sted ; San Bartolo ved Betis / Tarifa d. 6. – 13. marts 2010 , der var 15 afsted på en fed tur med godt vejr og god klatring. Vi fik tilskud af DklaF. Og pengene blev brugt til indkvartering i 2 privat hjem. Tak til Michael for at arrangere ” Turen går til …… ”  igen .
 • Junior var en tur i Kalundborg til Vintertræf, samt i Helsingborg K2. De kom hjem med medaljer. Tak til Per.
 • Bøgen springer ud blev afholdt i maj ved Freeslev Hegn. Mange junior og senior mødte op og have en god weekend med klatring i træer og på tårnet og hyggede sig med bue og pil, bål snak og ikke at glemme ”døds” gyngen.
 • Der var en håndfuld medlemmer som var i Norge nær Oslo for at klatre. Det siges at det er et hyggeligt sted. Klubben har Topo´en over området. til udlåns.
 • Charmonix i sommers blev også besøgt, Her blev mange grænser skubbet og der skulle arbejdes hårdt for at komme op på bjerg toppene  . Og ud over det, har medlemmerne været på visit, lidt hist og pist. Altid spændende at høre herom
 • Vi hjalp til ved Bølgens Sommer fest. Ikke mange mennesker fandt frem.
 • Film aften  i Helsingør, da Mads og Pernille desværre måtte aflyse
 • Mads og Pernille W. fra KK, skulle komme og fortælle om klatreteknik og vise billeder fra nogle af deres mere børnevenlige ture. Dette var en aftale som Aire Libre Import ( Michael ) havde indgået med Mads. Dette blev dog flyttet til jan. 2011. Mange mødte op.
 • Julehygge i Baunebjerghallen er også blevet en tradition
 • Hjemmesiden er vores talerør, flere og flere benytter den.
 • KkN fik 5 nye Klatrevægsinstruktør gennem eksamen. Tillykke til: Tonny, Tais, Jimmi, Mads, Philip
  Tak til instruktørerne, Anders B og Michael Aaby
 • Nye Reb er blevet indkøbt

Formandens beretning godkendt med applaus.

4. Behandling af indkomne forslag om fælles ulykkeforsikring

 • Indsendt forslag fra Dansk Klatreforbund blev debatteret under generalforsamlingen.
 • Og der blev stemt om vi tilslutter os tilbudet om en kollektiv klatre-ulykkeforsikring, som  forsikringsselskabet Chartis, og Dklaf har opstillet til alle medlemmerne i forbundet.

 • Ja stemmer : 12
 • Nej stemmer: 1

(Heraf 3 stemmer med skriftlig fuldmagt)

Nogle blev overrasket over at de ikke måtte aflægge deres stemme. Men iflg. vores vedtægter, kan / må KUN de personer der har indbetalt deres kontingent stemme.

 • Indkladelse til Generalforsamling vil blive slået op på KkN´s  hjemmeside og sendes ud som nyhedsmail til alle registeret medlemmer samt opslag ved klatresteder i henhold til Vedtægterne.

5. Godkendelse af regnskab for 2010 budget for 2011

 • Regnskab for 2010 gennemgået v/Steve (kasserer)   –  bemærkning, regnskabet godkendt. Revision af klubbens revisor, Peter C.
 • Pernille spurgte om ikke der skulle være en post for arrangement indtægter i 2011 budget? Det svare bestyrelsen ved, at det ikke en fast aftale vi har med Kommunen, om at stå for klatreaktivitet i f.eks. Uge 7
 • Charlotte spurgte om der står noget om hvad vores formue, i tilfælde af klubbens opløsning ? Hertil blev klubbens vedtægt §13 stk. 3 , læst op. Citat :” Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, foranlediger kommunalbestyrelsen foreningens aktiver fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen” citat slut.
 • Peter D. spurgte om vi får noget udbytte af kontigentet til DGI og DklaF ? Bestyrelsen svarer; Ja vi fik bla. tilskud til turen til Spanien, samt tilskud til censor til eksamen, og flere har benyttet kursus formen hos DGI.

4. Fastsættelse af kontingent:
•    Nuværende priser og ordninger fastholdes, dvs.:

 • Aktivt medlem:  650.- helårligt
 • Passivt medlem: 325.- helårligt
 • Søskenderabat: Fuld pris for 1. medlem (650.-), herefter 325.- for efterfølgende søskende (helårligt)
 • Familierabat: For familie (helårligt)
 • Dagskort: 50.- (klatring udover 1 prøveaften)
 • Kontingentfrihed for bestyrelsesmedlemmer
 • Der blev snakket om, om vi kommer ud til alle medlemmerne med info.
 • Orit Magyar tilbyder sin hjælp, med et oplæg til en nemmere måde. Vi takke ja til tilbudet i bestyrelsen.

7. Valg af formand:

 • Formandsposten ikke på valg – Tonny er Formand

8. Valg af næstformand:

 • På valg på ulige år, Philip ønsker genvalg
 • Philip blev valgt, Tillykke !

9. Valg af kasserer:

 • På valg på ulige år, Steve ønsker ikke genvalg
 • Pernille blev valgt som ny kasserer, tillykke !

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år:

 • Michael, er ikke på valg
 • Rikke, er ikke på valg

11. Bestyrelsessuppleant:
•    Følgende ønskede valg:
•    Steve, Alexander, Peter C

 • Steve fik:  1 stemme
 • Peter C :    6 stemmer
 • Alexander : 8 stemmer

Peter C. og Alexander blev valg, tillykke !

12. Valg af revisor:

 • Steve blev valgt, tillykke !

13. Revisor suppleant:

 • Peter C. blev valgt, tillykke !

14. Eventuelt

 • Silas kunne godt tænke sig at der kom Klub Sweat-shirt i str. XS – S. Vi ser på det. Hvem tager opgaven?
 • Steve mener at vi kan tjene mange penge på frivilligt arbejde. Måske er det løsningen når / hvis vi skal bruge mange penge.
 • Peter C, mener at vi bør skubbe på med at sende ansøgninger til Fonde / legater. Bestyrelsen arbejder på at finde bedre faciliteter, og vil så søge når vi har et projekt.
 • Charlotte ønsker at vi åbner mere op og tager imod hjælp. Vi siger tak til Charlotte. Når næste Juniorudvalg skal sættes, skal vi huske at spørge Charlotte også om andre opgaver
 • Frederik søger sikringskursus, Tonny og Michael vil arbejde på at få et op at køre her til foråret 2011
 • Tonny takkede og roste Charlotte for at holde styr på tropperne til den hidtil hurtigste Generalforsamling i KKN´s historie. Tonny takkede også Steve for sin indsats som kasser, og overrakte ham 3 fl. god rødvin fra bestyrelsen og medlemmerne.
 • Kl 21.00  hævede Tonny mødet og takkede for god ro og orden.

DEN NYE BESTYRELSE SKAL MØDES FØRST GANG ! Ingen dato blev fundet, Formanden skriver ud om evt. dato for møde.