2012

Referat fra generalforsamlingen 23.02.12

Tilstede: Tonny, Philip, Orit, Charlotte, Rikke, Michael, Thomas, Betina, Alexander, Frederik og Pernille

1)     Charlotte vælges til dirigent

2)     Pernille vælges til referent

3)     Bestyrelsens beretning/v Tonny:

 • Januar, turen til Sönderäsen var en succes. Juniorer over 16 havde mulighed for at deltage.
 • Mads og Pernille holdt foredrag om klatreteknik i Helsingør, der var stort fremmøde.
 • I februar afholdt KkN generelforsamling.
 • I Marts blev der afholdt sikringskursus 1.
 • Turen gik igen i år til Spanien
 • Juniorer og voksne var i Viborg og klatre
 • Det har været et dårligt år for klatringen i Ålsgårde, dog stort tilslutning ved afslutning.
 • Sommertræf i Göteborg
 • Jesper, Orit og Tonny blev uddannet på trænerkursus, hvor KkN stod for afholdelsen den ene weekend, tak for hjælpen til Michael
 • Sikringskursus 1 afholdes igen
 • Juleafslutningen i Humlebæk var en succes.
 • Derudover har der været ture til: Sverige, Zermatt, Island og Frankrig

4)     Ingen

5)     Årsregnskab godkendes

 • Budget gennemgås og fejl findes

6)     Ingen kommentarer

7)     Tonny på valg til formandsposten. Tonny genvalgt- Tillykke

8)     Næstformand Philip ej på valg

9)     Kasserer Pernille ej på valg

10)  Bestyrelsesmedlemmer Rikke og Michael på valg. Rikke ønsker ikke genvalg. Michael og Alexander valgt til bestyrrelsen- Tillykke

11)  Rikke og Charlotte valgt som suppleanter til bestyrelsen- Tillykke

12)  Orit valgt til revisor- Tillykke

13)  Betina valgt til revisorsuppleant- Tillykke

14)  Juniorudvalg- Der mangler fortsat et barn og en forældre til udvalgte. Charlotte og Frederik er i udvalget. Der ses manglende forældre engagement. Der kan evt. sendes fysiske breve med info. Orit snakker med forældrene når de afleverer og henter børn.

 • Michael, Philip, Charlotte og Orit, er med i Nisseudvalget. Der ønskes endnu flere. Turen er fra mandag til mandag i uge 28
 • Rikke fremlægger logo konkurrence, info lægges på hjemmesiden.

Generalforsamlingen sluttes kl. 20.50