Medlemsbetingelser

____________________________________________________

Medlemskort
For medlemmer gælder det at man får udleveret et medlemskort som skal bæres synligt når betalingen er gået ind på klubbens konto. Kortet skal bæres synligt under al klatring i klubregi.

_____________________________________________________________________________

Sikringskursus
Sikringskursus 1 er efter Dansk klatreforbunds normer og udbydes af klubbens uddannede klatrevægsinstruktører. Kurset koster 100 kr. som betales til instruktøren på dagen. Du er selv ansvarlig for at finde en instruktør som kan give kurset, du kan se en oversigt over uddannede instruktører på klubbens hjemmeside. Uden sikringskursus er det ikke tilladt at sikre andre af klubbens medlemmer uden back-up. Der kan gives dispensation for sikringskursus såfremt man kan vise dokumentation for at man tidligere har modtaget lignende kursus i en anden klub. Norm for sikringskursus kan læses her.

_____________________________________________________________________________

Nyheder fra KkN
Beskeder fra klubben og bestyrelsen vil blive publiceret på hjemmesiden, dette gælder både arrangementer, indkaldelse til generalforsamling.

_____________________________________________________________________________

Børneattester
ALLE idrætsforeninger har nu pligt til at underskrive en erklæring om indhentelse af børneattester. Det gælder også de foreninger, der udelukkende tilbyder idrætsaktiviteter for voksne. Dette er et lovkrav.

_____________________________________________________________________________