Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2024
Tilmeldingsfrist er overskredet

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Klatreklub Nordsjælland 2024

Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19.00 afholdes der Ordinær Generalforsamling i Klatreklub Nordsjælland. Generalforsamlingen afholdes hos Bjarne, Asmundshøj 325, 3480 Fredensborg. Bestyrelsen sørger for kaffe og the.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

6) Fastsættelse af kontingent 2025

7) Valg af formand på lige år. Bjarne stiller op igen.

8) Valg af Kasserer på ulige år. Martin er ikke på valg i år.

9) Valg af 1 bestyrelsesmedlem på lige år og 1 bestyrelsesmedlem på ulige år.

10) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

11) Valg af revisor.

12) Eventuelt

Alle medlemmer over 16 år har stemmeret, for medlemmer under 16 år gælder det at én forælder/værge pr. familie har stemmeret. Medlemmerne skal have betalt kontingent for indeværende år (2024) senest 30 dage før generalforsamlingen for at have stemmeret. Det er muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt hvis man er forhindret i at møde op.

Evt. indkomne forslag skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen - ergo en deadline 5. marts 2024. Disse vil blive offentliggjort sammen med Regnskab 2023 og Budget 2024 senest 8 dage før generalforsamlingen - den 11. marts 2024 på klubbens hjemmeside http://klatreklubnordsjaelland.dk/


Tilmeldte
1 /40
Tilmeldingsfrist
19.03.2024
Tidspunkt
19.03.2024 kl. 19.00 - 19.03.2024 kl. 21.30
Sted
Hos Bjarne
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'