Om Bestyrelsen i KKN 

Bestyrelsen i KKN består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter som alle mødes 4-5 gange årligt 
Referater af bestyrelsemøderne vises ved anmodning.