Medlemsbetingelser

 
Medlemskort
For medlemmer gælder det at man får udleveret et medlemskort som skal bæres synligt når betalingen er gået ind på klubbens konto. Kortet skal bæres synligt under al klatring i klubregi.
 
Sikringskursus
Klubben udbyder sikringskursus efter behov - læs mere under kurserDu er selv ansvarlig for at tilmelde dig. Uden sikringskursus er det ikke tilladt at sikre andre af klubbens medlemmer uden back-up. Der kan gives dispensation for sikringskursus såfremt man kan vise dokumentation for at man tidligere har modtaget lignende kursus i en anden klub. 
 
Nyheder fra KKN
Beskeder fra klubben og bestyrelsen vil blive udsendt som mail eller via Facebook, dette gælder både arrangementer og indkaldelse til generalforsamling.
 
Børneattester
ALLE idrætsforeninger har nu pligt til at underskrive en erklæring om indhentelse af børneattester. Det gælder også de foreninger, der udelukkende tilbyder idrætsaktiviteter for voksne. Dette er et lovkrav.