Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2020 (ny dato)

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Klatreklub Nordsjælland 2020

Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19.30, afholdes der Ordinær Generalforsamling, i Klatreklub Nordsjælland. Generalforsamlingen afholdes i mødelokale A, Nørredamsvej 16, 3480 Fredensborg. Bestyrelsen sørger for kaffe og the.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

6) Fastsættelse af kontingent 2021

7) Valg af formand på lige år. Silas genopstiller ikke.

8) Valg af Næstformand på ulige år. Nikolaj er ikke på valg i år.

9) Valg af Kasserer på ulige år. Søren er ikke på valg i år.

10) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år. Jesper genopstiller.

11) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

12) Valg af revisor.

13) Valg af en revisorsuppleant.

14) Eventuelt

a) Ny væg.
Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på muligheder for at udvide klubben klatrefaciliteter, herunder udvidelse af væg på Baunebjergskolen.

Alle medlemmer over 16 år har stemmeret, for medlemmer under 16 år gælder det at én forælder/værge pr. familie har stemmeret. Medlemmerne skal have betalt kontingent for indeværende år (2020) senest 30 dage før generalforsamlingen for at have stemmeret. Det er muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt hvis man er forhindret i at møde op.

Evt. indkomne forslag skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen - ergo en deadline 11. august 2020. Disse vil blive offentliggjort sammen med Regnskab 2019 og Budget 2020 senest 8 dage før generalforsamlingen - tirs. 17. august 2020 på klubbens hjemmeside http://klatreklubnordsjaelland.dk/


Tilmeldte
6 /40
Tilmeldingsfrist
25.08.2020
Tidspunkt
25.08.2020 kl. 19.30 - 25.08.2020 kl. 22.00
Sted
Mødelokale A
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'