Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2023
Tilmeldingsfrist er overskredet

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Klatreklub Nordsjælland 2023

Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 19.00 afholdes der Ordinær Generalforsamling i Klatreklub Nordsjælland. Generalforsamlingen afholdes hos Martin, Gerdavej 9, 3060 Espergarde. Bestyrelsen sørger for kaffe og the.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

6) Fastsættelse af kontingent 2024

7) Valg af formand på lige år. Bjarne er ikke på valg i år.

8) Valg af Kasserer på ulige år. Søren ønsker at stoppe som kasserer. Derfor søger vi nye ildsjæle, som ønsker at involvere sig i bestyrelsesarbejdet.

9) Valg af 1 bestyrelsesmedlem på lige år og 1 bestyrelsesmedlem på ulige år. Martin er ikke på valg i år. Jesper er på valg i år.

10) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

11) Valg af revisor.

12) Eventuelt

Alle medlemmer over 16 år har stemmeret, for medlemmer under 16 år gælder det at én forælder/værge pr. familie har stemmeret. Medlemmerne skal have betalt kontingent for indeværende år (2023) senest 30 dage før generalforsamlingen for at have stemmeret. Det er muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt hvis man er forhindret i at møde op.

Evt. indkomne forslag skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen - ergo en deadline 13. marts 2023. Disse vil blive offentliggjort sammen med Regnskab 2022 og Budget 2023 senest 8 dage før generalforsamlingen - den 20. marts 2023 på klubbens hjemmeside http://klatreklubnordsjaelland.dk/

Saldobalance - Klatreklub Nordsjaelland - 14.03.2023 - kl.10.38.03.pdf

Regnskab 2022 for KKN.pdf

Budget 2023.docx


Tilmeldte
1 /40
Tilmeldingsfrist
28.03.2023
Tidspunkt
28.03.2023 kl. 19.00 - 28.03.2023 kl. 21.30
Sted
Hos Martin
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'